פרטיות בצימר
שואלים אותי הרבה כשמתקשרים אם יש לכל צימר את המרחב שלו, מוודאים שהוא לא חלק מהבית שלנו, שיש מרפסת.
פרטיות זה חשוב, מאוד!
ולכן הקפדנו שלא יהיו יותר מ-2 צימרים, ושיהיה מרווח נאה ביניהם, ולבנות קירות למרפסת שיש בה ספסלים נמוכים כדי שתוכלו לשבת בחוץ ולדבר בלי שיראו אתכם וגם לא ישמעו.
כי פרטיות זה חשוב. במיוחד בצימר. 
זמן זוגי, שקט ופרטי. 
מתי אתם באים?